Συστήματα αντίστροφης όσμωσης

Εμφανίζονται τα αποτελέσματα 1 - 12 του 18

Εμφανίζονται τα αποτελέσματα 1 - 12 του 18

Λάβετε πόσιμο νερό χρησιμοποιώντας συστήματα αντίστροφης όσμωσης

Τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης χρησιμοποιούν την αρχή της φυσικής όσμωσης για την παραγωγή πόσιμου νερού που είναι σχεδόν απαλλαγμένο από ρύπους. Τα συμπαγή συστήματα χρησιμοποιούνται πλέον εύκολα σε ιδιωτικά νοικοκυριά.

Η απόκτηση καθαρού πόσιμου νερού είναι απαραίτητη για την επιβίωσή μας ως άνθρωποι. Για παράδειγμα, τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης χρησιμοποιούνται κυρίως για να κάνουν το θαλασσινό νερό πόσιμο. Αυτά λειτουργούν σύμφωνα με μια φυσική αρχή χωρίς χημικά πρόσθετα και παράγουν υψηλής ποιότητας νερό αντίστροφης όσμωσης.

Πώς λειτουργεί ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης

Για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ένα σύστημα όσμωσης, πρέπει πρώτα να εξηγηθεί η φυσική διαδικασία της όσμωσης: Εάν συναντώνται δύο υγρά με διαφορετικές συγκεντρώσεις διαλυμένων ουσιών, ο στόχος είναι να εξισορροπηθούν αυτές οι συγκεντρώσεις. Η μετακίνηση των διαλυμένων ουσιών από το ένα υγρό στο άλλο δημιουργεί πίεση.

Βίντεο: Διαφορές | Φίλτρο νερού & σύστημα αντίστροφης όσμωσης

Σε ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης, δύο περιοχές χωρίζονται από μια ημιπερατή μεμβράνη που επιτρέπει στα μόρια του νερού να περάσουν, αλλά όχι στις ουσίες που διαλύονται στο νερό. Με την προσθήκη νερού από τη μία πλευρά του συστήματος και τη δημιουργία μιας τεχνητής πίεσης* που υπερβαίνει τη φυσική πίεση όσμωσης, τα μόρια του νερού ωθούνται μέσω της μεμβράνης στην άλλη πλευρά, ενώ οι διαλυμένες ουσίες παραμένουν πίσω.

*Στην περίπτωση ενός κινητού συστήματος, αυτή η πίεση προκύπτει από το σωλήνα νερού.

Το νερό όσμωσης που παράγεται με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσεται από μεγάλο μέρος των επιβλαβών ρύπων. Αυτή η διαδικασία επεξεργασίας νερού πραγματοποιείται συνήθως χρησιμοποιώντας πρόσθετες μεθόδους Συστήματα φίλτρων νερού συμπληρωμένο - ο συνδυασμός πρόσθετων αντίστροφης όσμωσης και φίλτρου εξασφαλίζει βέλτιστο αποτέλεσμα.