AQUACENTRUM / συνθήκες

συνθήκες

πληροφορίες Όροι πελατών

1. Έκταση
2. Προσφορές και περιγραφές υπηρεσιών
3. Διαδικασία παραγγελίας και σύναψη σύμβασης
4. Τιμές και έξοδα αποστολής
5. Παράδοση, Διαθεσιμότητα Αγαθών
6. Ρυθμίσεις πληρωμής
7. Διατήρηση του τίτλου. Στο Bill? Δικαίωμα διατήρησης
8. Εγγύηση και εγγύηση
9. ευθύνη
10. απόσυρση
11. Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης
12. Επιστροφές
13. Έξοδα επιστροφής σε περίπτωση ακύρωσης
14. Αποθήκευση του κειμένου της σύμβασης
15. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
16. Τόπος δικαιοδοσίας, εφαρμοστέο δίκαιο, γλώσσα σύμβασης

1. Έκταση

1.1. Για την επιχειρηματική σχέση μεταξύ της Aquacentrum, ιδιοκτήτη Yasin Akgün, Münchenerstr. 4α. 85748 Garching, Γερμανία, (εφεξής «Πωλητής») και ο πελάτης (εφεξής «Πελάτης») υπόκεινται αποκλειστικά στους ακόλουθους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις στην έκδοση που ισχύει κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

1.2. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μας για ερωτήσεις, παράπονα και ενστάσεις τις καθημερινές από τις 12:00 μ.μ. έως τις 18:00 μ.μ. στο +49 (0) 89 – 41611799-0 και μέσω email στο service@aquacentrum.de .
1.3. Καταναλωτής κατά την έννοια των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπό που δεν μπορεί να αποδοθεί στην εμπορική ή ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα (§ 13 BGB).
1.4. Διαφορετικοί όροι από τον πελάτη δεν θα αναγνωρίζονται, εκτός εάν ο πωλητής συμφωνήσει ρητά για την εγκυρότητά τους εγγράφως.

2. Προσφορές και περιγραφές υπηρεσιών

2.1. Η παρουσίαση των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά, αλλά μάλλον πρόσκληση για παραγγελία.Οι περιγραφές υπηρεσιών σε καταλόγους ή στις ιστοσελίδες του πωλητή δεν έχουν χαρακτήρα διασφάλισης ή εγγύησης.

2.2. Όλες οι προσφορές ισχύουν «έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων», εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά για τα προϊόντα. Διαφορετικά, τα λάθη παραμένουν.

3. Διαδικασία παραγγελίας και σύναψη σύμβασης

3.1. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει προϊόντα από τη γκάμα του πωλητή χωρίς υποχρέωση και να τα παραλάβει σε ένα λεγόμενο καλάθι αγορών χρησιμοποιώντας το κουμπί [προσθήκη στο καλάθι αγορών].

3.2 Ο πελάτης μπορεί στη συνέχεια να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας χρησιμοποιώντας το κουμπί [Συνέχεια στο ταμείο] στο καλάθι αγορών.
3.3. Χρησιμοποιώντας το κουμπί [Αγορά], ο πελάτης υποβάλλει μια δεσμευτική προσφορά για την αγορά των αγαθών στο καλάθι αγορών. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να αλλάξει και να δει τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή. Οι απαραίτητες πληροφορίες σημειώνονται με αστερίσκο (*).
3.4. Στη συνέχεια, ο πωλητής στέλνει στον πελάτη μια αυτόματη απόδειξη παραλαβής μέσω e-mail, στην οποία αναγράφεται ξανά η παραγγελία του πελάτη και την οποία ο πελάτης μπορεί να εκτυπώσει χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Εκτύπωση" (επιβεβαίωση παραγγελίας). Η αυτόματη επιβεβαίωση παραλαβής τεκμηριώνει μόνο ότι η παραγγελία του πελάτη έχει παραληφθεί από τον πωλητή και δεν συνιστά αποδοχή της αίτησης Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται μόνο εάν ο πωλητής στείλει το παραγγελθέν προϊόν στον πελάτη εντός 2 ημερών, το παραδώσει ή η αποστολή φτάνει επιβεβαιωμένη στον πελάτη εντός 2 ημερών με δεύτερο e-mail, ρητή επιβεβαίωση παραγγελίας ή αποστολή του τιμολογίου.
3.5. Εάν ο πωλητής ενεργοποιήσει την πληρωμή εκ των προτέρων, η σύμβαση συνάπτεται όταν παρέχονται τα τραπεζικά στοιχεία και το αίτημα πληρωμής. Εάν η πληρωμή δεν ληφθεί από τον πωλητή εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας, ακόμη και μετά από ανανεωμένο αίτημα, ο πωλητής αποσύρεται από τη σύμβαση με αποτέλεσμα η παραγγελία να μην είναι πλέον έγκυρη και ο πωλητής να μην υποχρεούται να παραδίδω. Στη συνέχεια, η παραγγελία ολοκληρώνεται για τον αγοραστή και τον πωλητή χωρίς περαιτέρω συνέπειες. Συνεπώς, η κράτηση του είδους σε περίπτωση προπληρωμής γίνεται για 10 ημερολογιακές ημέρες κατ' ανώτατο όριο.

4. Τιμές και έξοδα αποστολής

4.1. Όλες οι τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπο του πωλητή περιλαμβάνουν τον ισχύοντα εκ του νόμου φόρο επί των πωλήσεων.

4.2. Εκτός από τις αναγραφόμενες τιμές, ο πωλητής χρεώνει και έξοδα αποστολής για την παράδοση. Τα έξοδα αποστολής κοινοποιούνται σαφώς στον αγοραστή στη σελίδα των εξόδων αποστολής και κατά τη διαδικασία παραγγελίας.

5. Παράδοση, Διαθεσιμότητα Αγαθών

5.1. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα αντίγραφα του επιλεγμένου προϊόντος κατά τη στιγμή της παραγγελίας του πελάτη, ο πωλητής θα ενημερώσει τον πελάτη σχετικά στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Εάν το προϊόν δεν είναι μόνιμα διαθέσιμο, ο πωλητής δεν θα εκδώσει δήλωση αποδοχής. Σε αυτή την περίπτωση δεν συνάπτεται σύμβαση.

5.2. Εάν το προϊόν που καθορίζεται από τον πελάτη στην παραγγελία δεν είναι διαθέσιμο μόνο προσωρινά, ο πωλητής θα ενημερώσει επίσης αμέσως τον πελάτη σχετικά στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Εάν η παράδοση καθυστερήσει περισσότερο από δύο εβδομάδες, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής δικαιούται επίσης να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ο πωλητής θα επιστρέψει αμέσως τις πληρωμές που μπορεί να έχει ήδη πραγματοποιήσει ο πελάτης. Εάν έχει συμφωνηθεί η προκαταβολή, η παράδοση θα γίνει μετά την παραλαβή του ποσού του τιμολογίου.

6. Ρυθμίσεις πληρωμής

6.1. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής ως μέρος και πριν ολοκληρώσει τη διαδικασία παραγγελίας.

6.2. Εάν ανατεθεί σε τρίτους παρόχους η επεξεργασία πληρωμών, π.χ. Paypal. ισχύουν οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις τους.

6.3. Αγορά σε λογαριασμό

Κατά την αγορά με λογαριασμό, το ποσό του τιμολογίου οφείλεται για πληρωμή σε εμάς την ημερολογιακή ημέρα που αναφέρεται στο τιμολόγιο (20 ή 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία του τιμολογίου). εξωτερικός συνεργάτης Billpay GmbH λόγω. Η μέθοδος πληρωμής αγοράς με λογαριασμό δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις προσφορές και απαιτεί, μεταξύ άλλων, επιτυχή πιστωτικό έλεγχο από την Billpay GmbH.

Εάν επιτραπεί στον πελάτη να αγοράσει επί λογαριασμό για ορισμένες προσφορές μετά τον έλεγχο της πιστοληπτικής τους ικανότητας, η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί σε συνεργασία με την Billpay GmbH, στην οποία αναθέτουμε την αξίωση πληρωμής μας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμές μόνο στην Billpay GmbH με αποτέλεσμα αποπληρωμής χρέους. Ακόμη και όταν πραγματοποιούμε αγορές μέσω λογαριασμού μέσω Billpay, παραμένουμε υπεύθυνοι για γενικές ερωτήσεις πελατών (π.χ. σχετικά με αγαθά, χρόνους παράδοσης, αποστολή), επιστροφές, παράπονα, δηλώσεις ακύρωσης και παραδόσεις ή πιστωτικές σημειώσεις. Αυτά ισχύουν Γενικοί όροι και προϋποθέσεις της Billpay GmbH.

6.4. αγορά με πάγια χρέωση. εξουσιοδότηση άμεσης χρέωσης· Τέλος διεκπεραίωσης για χρεώσεις επιστροφής

(α) Κατά την αγορά με πάγια χρέωση, το ποσό πληρωμής πρέπει να καταβληθεί αμέσως με πάγια χρέωση εξωτερικός συνεργάτης Billpay GmbH από τον λογαριασμό όψεως που καθορίζεται στη διαδικασία παραγγελίας στο πιστωτικό ίδρυμα που καθορίζεται εκεί (ο λογαριασμός όψεως).

Με το παρόν εκχωρείτε στην Billpay GmbH εντολή άμεσης χρέωσης SEPA για την είσπραξη των οφειλόμενων πληρωμών και δίνετε εντολή στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμά σας να τηρεί τις άμεσες χρεώσεις. Ο αριθμός αναγνώρισης πιστωτή του Billpay είναι DE19ZZZ00000237180. Ο αριθμός αναφοράς εντολής θα σας κοινοποιηθεί με email σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Σημείωση: Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή του ποσού που χρεώθηκε εντός οκτώ εβδομάδων, ξεκινώντας από την ημερομηνία χρέωσης. Ισχύουν οι όροι που έχουν συμφωνηθεί με το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα. Λάβετε υπόψη ότι η ανεξόφλητη απαίτηση παραμένει ακόμη και αν επιστραφεί πάγια χρέωση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.billpay.de/sepa. Οι εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με την είσπραξη της πάγιας εντολής SEPA θα σας σταλούν μέσω email τουλάχιστον μία ημέρα πριν από την ημερομηνία λήξης στη διεύθυνση email που καταχωρίσατε κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Εάν ο λογαριασμός όψεως δεν έχει τα απαιτούμενα κεφάλαια, η τράπεζα που διατηρεί τον λογαριασμό δεν έχει υποχρέωση να τον εξαργυρώσει. Μερικές εξαργυρώσεις δεν θα γίνονται με πάγια χρέωση.

(β) Ο τρόπος πληρωμής που αγοράσατε με πάγια χρέωση δεν είναι διαθέσιμος για όλες τις προσφορές και απαιτεί, μεταξύ άλλων, επιτυχή πιστωτικό έλεγχο από τον Billpay GmbH καθώς και τρεχούμενο λογαριασμό στη Γερμανία. Εάν επιτραπεί στον πελάτη να αγοράσει με πάγια εντολή για ορισμένες προσφορές μετά τον έλεγχο της πιστοληπτικής τους ικανότητας, η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί σε συνεργασία με την Billpay GmbH, στην οποία αναθέτουμε την αξίωση πληρωμής μας. Ο πελάτης
Σε αυτήν την περίπτωση, η πληρωμή μπορεί να γίνει μόνο στην Billpay GmbH με αποτέλεσμα αποπληρωμής χρέους.

Ακόμη και όταν πραγματοποιούμε αγορές με πάγια χρέωση μέσω Billpay, παραμένουμε υπεύθυνοι για γενικές ερωτήσεις πελατών (π.χ. σχετικά με τα αγαθά, τους χρόνους παράδοσης, την αποστολή), τις επιστροφές, τα παράπονα, τις δηλώσεις ακύρωσης και τις αποστολές ή τις πιστωτικές σημειώσεις. Η εφαρμογή Γενικοί όροι και προϋποθέσεις της Billpay GmbH.

(γ) Καθορίζοντας τον λογαριασμό όψεως, επιβεβαιώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένος για άμεση χρέωση μέσω του αντίστοιχου λογαριασμού όψεως και θα εξασφαλίσετε τα απαραίτητα κεφάλαια. Οι άμεσες χρεώσεις επιστροφής απαιτούν μεγάλη προσπάθεια και κόστος για εμάς και την Billpay GmbH. Σε περίπτωση επιστροφής πάγιας εντολής (λόγω ανεπαρκών κεφαλαίων στον τρεχούμενο λογαριασμό, λόγω λήξης του τρεχούμενου λογαριασμού ή αδικαιολόγητης ένστασης του κατόχου του λογαριασμού), εξουσιοδοτείτε την Billpay να υποβάλει την άμεση χρέωση για την υποχρέωση πληρωμής που οφείλεται σε κάθε περίπτωση ξανά.

Σε τέτοια περίπτωση, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδα που προκύπτουν από τη χρέωση επιστροφής. Περαιτέρω αιτήματα επιφυλάσσονται. Λόγω της προσπάθειας και του κόστους για τις άμεσες χρεώσεις επιστροφής και για την αποφυγή της χρέωσης διεκπεραίωσης, σας παρακαλούμε να μην αντιταχθείτε στην άμεση χρέωση σε περίπτωση ανάκλησης ή υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς, επιστροφής ή καταγγελίας. Σε τέτοια περίπτωση, μετά από συνεννόηση μαζί μας, η πληρωμή θα αντιστραφεί με μεταφορά του αντίστοιχου ποσού πίσω ή με πίστωση του.

6.5. Εάν η ημερομηνία λήξης της πληρωμής καθορίζεται σύμφωνα με το ημερολόγιο, ο πελάτης έχει ήδη αθετήσει τις υποχρεώσεις του καθώς χάνει την προθεσμία. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης πρέπει να καταβάλει τόκους υπερημερίας 5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το βασικό επιτόκιο.

6.6. Η υποχρέωση του πελάτη να καταβάλει τόκους υπερημερίας δεν αποκλείει τον ισχυρισμό περαιτέρω ζημιών από τον πωλητή.

6.7. Ο πελάτης έχει δικαίωμα συμψηφισμού μόνο εάν οι ανταπαιτήσεις του έχουν θεμελιωθεί νομίμως ή έχουν αναγνωριστεί από τον πωλητή. Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει δικαίωμα παρακράτησης μόνο εάν οι αξιώσεις προκύπτουν από την ίδια συμβατική σχέση.

6.8. Πλήρωσε αργότερα

Οι ειδικοί συμβατικοί όροι μας για συναλλαγές με δόσεις ισχύουν και για τις συναλλαγές με δόσεις. Εάν και στο βαθμό που οι ειδικοί συμβατικοί όροι για συναλλαγές με δόσεις έρχονται σε αντίθεση με αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, υπερισχύουν οι ειδικοί συμβατικοί όροι για συναλλαγές με δόσεις. Μπορείτε να διαβάσετε τους ειδικούς συμβατικούς όρους συναλλαγών με δόσεις εδώ τα μέλη της.

7. Διατήρηση του τίτλου. Στο Bill? Δικαίωμα διατήρησης

7.1. Για τους καταναλωτές, διατηρούμε την ιδιοκτησία του αγορασμένου προϊόντος μέχρι να εξοφληθεί πλήρως το ποσό του τιμολογίου. Εάν είστε επιχειρηματίας κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής σας δραστηριότητας, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου, διατηρούμε την κυριότητα του αγορασμένου προϊόντος έως ότου όλες οι εκκρεμείς αξιώσεις που προκύπτουν από την επιχειρηματική σχέση με τον πελάτη τακτοποιήθηκε. Τα αντίστοιχα δικαιώματα ασφάλειας μεταβιβάζονται σε τρίτους.

7.2. Έχετε το δικαίωμα να συμψηφίσετε μόνο εάν οι ανταγωγές σας έχουν θεμελιωθεί νομικά ή είναι αδιαμφισβήτητες ή αναγνωρισμένες από εμάς. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα διατήρησης μόνο εάν και στον βαθμό που η ανταγωγή σας βασίζεται στην ίδια συμβατική σχέση.

7.3. Εάν ο πελάτης δεν έχει υποχρεώσεις πληρωμής προς εμάς, όλες οι υπάρχουσες αξιώσεις καθίστανται άμεσα απαιτητές.

8. Εγγύηση και εγγύηση

8.1. Η εγγύηση καθορίζεται από νομικούς κανονισμούς.

8.2. Εγγύηση υπάρχει μόνο για τα εμπορεύματα που παραδίδονται από τον πωλητή, εάν αυτό έχει ρητά παρασχεθεί και αναφέρεται ως έχει στο τιμολόγιο.

9. ευθύνη

9.1. Οι ακόλουθες εξαιρέσεις και περιορισμοί ευθύνης ισχύουν για την ευθύνη του πωλητή για αποζημίωση, ανεξάρτητα από τις άλλες απαιτήσεις νόμιμου δικαιώματος.

9.2. Ο πωλητής έχει απεριόριστη ευθύνη στο βαθμό που η αιτία της ζημίας βασίζεται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια.
9.3. Επιπλέον, ο πωλητής ευθύνεται για την ελαφρώς αμελή παράβαση βασικών υποχρεώσεων, η παράβαση της οποίας θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης ή για την παράβαση υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων καθιστά δυνατή την ορθή εκτέλεση της σύμβασης κατά πρώτο λόγο και για την τήρηση της οποίας βασίζεται τακτικά ο πελάτης. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, ο πωλητής ευθύνεται μόνο για την προβλεπόμενη, τυπική ζημία. Ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για την ελαφρώς αμελή παράβαση υποχρεώσεων εκτός από αυτές που αναφέρονται στις προηγούμενες προτάσεις.
9.4. Οι παραπάνω περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση τραυματισμού σε ζωή, σώμα και υγεία, για ελάττωμα μετά την ανάληψη εγγύησης για την ποιότητα του προϊόντος και για δόλια κρυμμένα ελαττώματα. Η ευθύνη βάσει του νόμου περί ευθύνης προϊόντος παραμένει ανεπηρέαστη.
9.5. Στο βαθμό που η ευθύνη του πωλητή αποκλείεται ή περιορίζεται, αυτό ισχύει και για την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων, των εκπροσώπων και των εκπροσώπων.

10. απόσυρση

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρει εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να εξηγούν το λόγο αυτό το συμβόλαιο.
Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος που ορίζεται από εσάς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, παραλάβετε τα αγαθά (σε περίπτωση χωριστής παράδοσης αγαθών βάσει σύμβασης για πολλά αγαθά: τα τελευταία αγαθά, στο περίπτωση σύμβασης για την παράδοση αγαθών σε πολλές επιμέρους αποστολές ή τεμάχια: η τελευταία μερική αποστολή ή το τελευταίο τεμάχιο· στην περίπτωση σύμβασης για την τακτική παράδοση αγαθών σε καθορισμένη χρονική περίοδο: το πρώτο αγαθό).
Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας,

Aquacentrum, ιδιοκτήτης Yasin Akgün
Münchenerstr. 4α
85748 Garching Γερμανία
service@aquacentrum.de
Φαξ: +49 (0) 89 – 41611799-1
www.aquacentrum.de

με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή e-mail) της απόφασής σας να αποσυρθείτε από αυτήν τη σύμβαση.
Να τηρήσει την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες ανάκλησης

Εάν ακυρώσετε αυτό το συμβόλαιο, θα σας έχουμε πληρώσει όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή μεθόδου παράδοσης διαφορετική από αυτήν που προσφέρουμε, η φθηνή τυπική παράδοση πρέπει να επιστραφεί αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε ειδοποίηση για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Για αυτήν την εξόφληση θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ρητά κάτι διαφορετικό μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα σας χρεώσουμε τέλη για την αποπληρωμή.
Ενδέχεται να αρνηθούμε την επιστροφή έως ότου λάβουμε τα αγαθά πίσω ή μέχρι να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι στείλατε τα αγαθά πίσω, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.
Πρέπει να επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα εμπορεύματα αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας γνωστοποιήσατε την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών. Εσείς επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών. Το κόστος υπολογίζεται σε 15 ευρώ κατ' ανώτατο όριο για τα συμπληρώματα διατροφής και τα προϊόντα IPC και το μέγιστο σε 100 ευρώ για τα προϊόντα Richway Biomat.
Το μόνο που χρειάζεται να πληρώσουν για τυχόν μείωση της αξίας των εμπορευμάτων, όπου η απώλεια αξίας οφείλεται σε ένα απαραίτητο να εξακριβωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των διακίνηση εμπορευμάτων.

11. Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υπάρχει ή λήγει για τις ακόλουθες συμβάσεις

  • για την παράδοση αγαθών που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και των οποίων η σφραγίδα αφαιρέθηκε μετά την παράδοση ή τα οποία αναμείχθηκαν άρρηκτα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση λόγω της φύσης τους·
  • για την παράδοση εγγραφών ήχου ή βίντεο ή λογισμικού υπολογιστή σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η σφράγιση έχει σπάσει μετά την παράδοση·
  • να παρέχει αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή είναι σαφώς προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες·
  • για την παράδοση αγαθών που μπορεί να χαλάσουν γρήγορα ή των οποίων η ημερομηνία λήξης θα υπερέβαινε γρήγορα.

12. Επιστροφές

12.1. Πριν επιστρέψουν, οι πελάτες καλούνται να αναφέρουν την επιστροφή στον πωλητή (Τηλ: +49 (0) 89 – 41611799-7 ή service@aquacentrum.de) να ανακοινώσει την επιστροφή. Με αυτόν τον τρόπο δίνουν τη δυνατότητα στον πωλητή να εκχωρήσει τα προϊόντα το συντομότερο δυνατό.

12.2. Οι πελάτες καλούνται να στείλουν τα αγαθά πίσω στον πωλητή ως προπληρωμένο πακέτο και να κρατήσουν την απόδειξη παράδοσης. Ο πωλητής δεν επιστρέφει στους πελάτες τα έξοδα αποστολής.

12.3. Οι πελάτες καλούνται να αποφύγουν τη ζημιά ή τη μόλυνση των εμπορευμάτων. Εάν είναι δυνατόν, τα εμπορεύματα θα πρέπει να σταλούν πίσω στον πωλητή στην αρχική συσκευασία με όλα τα αξεσουάρ. Εάν η αρχική συσκευασία δεν είναι πλέον στην κατοχή του πωλητή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλη κατάλληλη συσκευασία για να διασφαλιστεί η επαρκής προστασία έναντι ζημιών κατά τη μεταφορά και να αποφευχθούν τυχόν αξιώσεις για ζημιές λόγω ζημιών που προκαλούνται από ανεπαρκή συσκευασία.

12.4. Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα (Αρ. 12) των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δεν αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με το Νο. 10 αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

13. Έξοδα επιστροφής σε περίπτωση ακύρωσης

13.1. Εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής, σε περίπτωση ανάκλησης (βλ. Νο. 10 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων), πρέπει να επιβαρυνθεί με τα τακτικά έξοδα επιστροφής των αγαθών, εάν τα προϊόντα που παραδόθηκαν αντιστοιχούν σε αυτά που παραγγέλθηκαν.

13.2. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιστροφή για τον πελάτη είναι δωρεάν.

14. Αποθήκευση του κειμένου της σύμβασης

14.1. Ο πωλητής αποθηκεύει το κείμενο της σύμβασης της παραγγελίας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι ηλεκτρονικά. Ο πελάτης μπορεί να εκτυπώσει το κείμενο της σύμβασης πριν υποβάλει την παραγγελία στον πωλητή, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησής του στο τελευταίο βήμα της παραγγελίας.

14.2. Ο πωλητής στέλνει επίσης στον πελάτη μια επιβεβαίωση παραγγελίας με όλα τα στοιχεία της παραγγελίας στη διεύθυνση email που έδωσε. Ο πελάτης θα λάβει επίσης αντίγραφο των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων με την παραγγελία του.

15. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

15.1. Ο πωλητής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη για συγκεκριμένο σκοπό και σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς.

15.2. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται για τους σκοπούς της παραγγελίας αγαθών (όπως όνομα, διεύθυνση email, διεύθυνση, στοιχεία πληρωμής) θα χρησιμοποιηθούν από τον πωλητή για την εκπλήρωση και την επεξεργασία της σύμβασης. Αυτά τα δεδομένα θα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά και δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη που δεν εμπλέκονται στις διαδικασίες παραγγελίας, παράδοσης και πληρωμής.

15.3. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα, κατόπιν αιτήματος, να λαμβάνει δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει γι' αυτόν ο πωλητής. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να διορθώσει λανθασμένα δεδομένα, να μπλοκάρει και να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα, εκτός εάν υπάρχει νόμιμη απαίτηση διατήρησης για το αντίθετο.

15.4. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο, το εύρος, την τοποθεσία και τον σκοπό της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων από τον πωλητή μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων.

15.5. Έλεγχος ταυτότητας και πιστοληπτικής ικανότητας κατά την επιλογή τρόπων πληρωμής Billpay

Εάν επιλέξετε μία από τις επιλογές πληρωμής του συνεργάτη μας Billpay GmbH Εάν αποφασίσετε να το κάνετε, θα σας ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας να συναινέσετε στη μεταφορά των δεδομένων που απαιτούνται για την επεξεργασία της πληρωμής και έναν έλεγχο ταυτότητας και πίστωσης στην Billpay.

Εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας (όνομα και επίθετο, οδός, αριθμός οικίας, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου και, εάν αγοράζετε με πάγια χρέωση, τα καθορισμένα στοιχεία λογαριασμού) καθώς και τα σχετικά δεδομένα με την παραγγελία σας θα διαβιβαστεί στο Billpay.

Για τον έλεγχο της δικής σας ταυτότητας και πιστοληπτικής ικανότητας, η Billpay ή συνεργαζόμενες εταιρείες που έχουν ανατεθεί από την Billpay διαβιβάζουν δεδομένα σε γραφεία αναφοράς πιστώσεων (πιστωτικά γραφεία) και λαμβάνουν πληροφορίες από αυτές και, εάν χρειάζεται, πληροφορίες πιστοληπτικής ικανότητας με βάση μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους, τον υπολογισμό του που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δεδομένα διεύθυνσης. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό και τα πιστωτικά γραφεία που χρησιμοποιούνται είναι διαθέσιμες εδώ Κανονισμοί προστασίας δεδομένων της Billpay GmbH αναφέρομαι σε.

Επιπλέον, το Billpay μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαλεία τρίτων για τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται με αυτά τα εργαλεία μπορούν να αποθηκευτούν κρυπτογραφημένα από τρίτους, έτσι ώστε να μπορούν να διαβαστούν μόνο από το Billpay. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο εάν επιλέξετε τρόπο πληρωμής από τον συνεργάτη μας Billpay, διαφορετικά τα δεδομένα θα λήξουν αυτόματα μετά από 30 λεπτά.

16. Τόπος δικαιοδοσίας, εφαρμοστέο δίκαιο, γλώσσα σύμβασης

16.1. Ο τόπος δικαιοδοσίας και τόπος παροχής είναι η έδρα του πωλητή, εάν ο αγοραστής είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου.

16.2. Το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Αυτό δεν ισχύει εάν οι υποχρεωτικοί κανονισμοί προστασίας των καταναλωτών έρχονται σε αντίθεση με αυτήν την εφαρμογή.
16.3. Η γλώσσα σύμβασης είναι γερμανική.

Εναλλακτική επίλυση διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 ODR-VO και § 36 VSBG:

Η ευρωπαϊκή επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (OS) η οποία είναι προσβάσιμη στο https://ec.europa.eu/consumers/odr. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι ούτε πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτή.

 
 
Αρχική
Βοηθός AI
Ο λογαριασμός μου
Μετάβαση στο περιεχόμενο