AQUACENTRUM / Πολιτική ακύρωσης

Πολιτική ακύρωσης

1. απόσυρση

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρει εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να εξηγούν το λόγο αυτό το συμβόλαιο.
Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος που ορίζεται από εσάς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, παραλάβετε τα αγαθά (σε περίπτωση χωριστής παράδοσης αγαθών βάσει σύμβασης για πολλά αγαθά: τα τελευταία αγαθά, στο περίπτωση σύμβασης για την παράδοση αγαθών σε πολλές επιμέρους αποστολές ή τεμάχια: η τελευταία μερική αποστολή ή το τελευταίο τεμάχιο· στην περίπτωση σύμβασης για την τακτική παράδοση αγαθών σε καθορισμένη χρονική περίοδο: το πρώτο αγαθό).
Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας,

Aquacentrum, ιδιοκτήτης Yasin Akgün
Münchnerstrasse 4A
85748 Garching, Γερμανία
service@aquacentrum.de
Φαξ: +49 (0) 89 – 41611799-1
www.aquacentrum.de

με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή e-mail) της απόφασής σας να αποσυρθείτε από αυτήν τη σύμβαση.
Να τηρήσει την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες ανάκλησης

Εάν ακυρώσετε αυτό το συμβόλαιο, θα σας έχουμε πληρώσει όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή μεθόδου παράδοσης διαφορετική από αυτήν που προσφέρουμε, η φθηνή τυπική παράδοση πρέπει να επιστραφεί αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε ειδοποίηση για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Για αυτήν την εξόφληση θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ρητά κάτι διαφορετικό μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα σας χρεώσουμε τέλη για την αποπληρωμή.
Ενδέχεται να αρνηθούμε την επιστροφή έως ότου λάβουμε τα αγαθά πίσω ή μέχρι να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι στείλατε τα αγαθά πίσω, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.
Πρέπει να επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα εμπορεύματα αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας γνωστοποιήσατε την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών. Εσείς επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών. Το κόστος υπολογίζεται σε 15 ευρώ κατ' ανώτατο όριο για τα συμπληρώματα διατροφής και τα προϊόντα IPC και το μέγιστο σε 100 ευρώ για τα προϊόντα Richway Biomat.
Το μόνο που χρειάζεται να πληρώσουν για τυχόν μείωση της αξίας των εμπορευμάτων, όπου η απώλεια αξίας οφείλεται σε ένα απαραίτητο να εξακριβωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των διακίνηση εμπορευμάτων.

2. Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υπάρχει ή λήγει για τις ακόλουθες συμβάσεις

  • για την παράδοση αγαθών που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και των οποίων η σφραγίδα αφαιρέθηκε μετά την παράδοση ή τα οποία αναμείχθηκαν άρρηκτα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση λόγω της φύσης τους·
  • για την παράδοση εγγραφών ήχου ή βίντεο ή λογισμικού υπολογιστή σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η σφράγιση έχει σπάσει μετά την παράδοση·
  • να παρέχει αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή είναι σαφώς προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες·
  • για την παράδοση αγαθών που μπορεί να χαλάσουν γρήγορα ή των οποίων η ημερομηνία λήξης θα υπερέβαινε γρήγορα.

3. Επιστροφές

12.1. Πριν επιστρέψουν, οι πελάτες καλούνται να αναφέρουν την επιστροφή στον πωλητή (Τηλ: +49 (0) 89 – 41611799-7 ή service@aquacentrum.de) να ανακοινώσει την επιστροφή. Με αυτόν τον τρόπο δίνουν τη δυνατότητα στον πωλητή να εκχωρήσει τα προϊόντα το συντομότερο δυνατό.

12.2. Οι πελάτες καλούνται να στείλουν τα αγαθά πίσω στον πωλητή ως προπληρωμένο πακέτο και να κρατήσουν την απόδειξη παράδοσης. Ο πωλητής δεν επιστρέφει στους πελάτες τα έξοδα αποστολής.

12.3. Οι πελάτες καλούνται να αποφύγουν τη ζημιά ή τη μόλυνση των εμπορευμάτων. Εάν είναι δυνατόν, τα εμπορεύματα θα πρέπει να σταλούν πίσω στον πωλητή στην αρχική συσκευασία με όλα τα αξεσουάρ. Εάν η αρχική συσκευασία δεν είναι πλέον στην κατοχή του πωλητή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλη κατάλληλη συσκευασία για να διασφαλιστεί η επαρκής προστασία έναντι ζημιών κατά τη μεταφορά και να αποφευχθούν τυχόν αξιώσεις για ζημιές λόγω ζημιών που προκαλούνται από ανεπαρκή συσκευασία.

12.4. Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα (Αρ. 12) των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δεν αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με το Νο. 10 αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

4. Έξοδα επιστροφής σε περίπτωση ακύρωσης

13.1. Εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής, σε περίπτωση ανάκλησης (βλ. Νο. 10 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων), πρέπει να επιβαρυνθεί με τα τακτικά έξοδα επιστροφής των αγαθών, εάν τα προϊόντα που παραδόθηκαν αντιστοιχούν σε αυτά που παραγγέλθηκαν.

13.2. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιστροφή για τον πελάτη είναι δωρεάν.

5. Αποθήκευση του κειμένου της σύμβασης

14.1. Ο πωλητής αποθηκεύει το κείμενο της σύμβασης της παραγγελίας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι ηλεκτρονικά. Ο πελάτης μπορεί να εκτυπώσει το κείμενο της σύμβασης πριν υποβάλει την παραγγελία στον πωλητή, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησής του στο τελευταίο βήμα της παραγγελίας.

14.2. Ο πωλητής στέλνει επίσης στον πελάτη μια επιβεβαίωση παραγγελίας με όλα τα στοιχεία της παραγγελίας στη διεύθυνση email που έδωσε. Ο πελάτης θα λάβει επίσης αντίγραφο των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων με την παραγγελία του.

 
 
Αρχική
Βοηθός AI
Ο λογαριασμός μου
Μετάβαση στο περιεχόμενο